نقش تلفن همراه در ایجاد دردهای اندام و دیگر مشکلات ارتوپدی (سر و گردن )

بسیاری از افراد مدت زیادی به صفحه موبایل نگاه می کنند. خواندن اس ام اس، دیدن فیلم، خواندن کتاب های الکترونیک بر روی موبایل ونگاه کردن زیاد به صفحه تلفن همراه بخصوص اگر همراه با تایپ کردن برای اس ام اس باشد موجب میشود تا فرد سر و گردن خود را در وضعیت خاصی نگه دارد.

اکثر افراد در حال نگاه کردن و یا تایپ طولانی مدت با تلفن همراه سر خود را به پایین خم میکنند. گاهی هم کل سر را به سمت جلو حرکت داده و در آن موقعیت نگه میدارند.

زمانی که سر برای مدت طولانی به پایین خم میماند و یا به سمت جلو حرکت کرده و همانجا میماند فشار زیادی به عضلات گردن بخصوص عضلات پشت آن وارد میشود. این فشار و کشش بر روی عضلات گردن میتواند موجب اسپاسم عضلات آن و درنتیجه درد گردن شودتجویز اطلاعات در اینترنت از علل معمول نگاه کردن به صفحه موبایل است. کار کردن دائم و توجه به صفحه نمایشگر موبایل، اول از همه یک اثر نامطلوب اجتماعی دارد و آن این است که بیشتر افراد، امروزه به جای توجه به اطراف و تلاش برای برقرار کردن ارتباط در دنیای واقعی و حرکت در یک مسیر واقعی، تمرکز خود را به دنیای مجازی داخل گوشی خود معطوف کرده اند. دومین مشکل این فرهنگ این است که ما با کار کردن های طولانی مدت با گوشی موبایل خود آن هم در حالی که حالت های نامناسب را به بدن مان تحمیل می کنیم، در واقع به ستون فقرات و گردن مان آسیب می زنیم. شاید به نظرتان این حرف اغراق آمیز باشد.

قطعاً تا وقتی از فشاری که حالت نامناسب بدن می تواند بر روی ستون فقرات و مهره ها وارد کند و شدت آسیبی که ممکن است به خود بزنید آگاه نباشید، درک خوبی از این موضع نخواهید داشت. به طور متوسط، وزن سر هر فرد در حدود ۵ تا ۶ کیلوگرم است. به عنوان یک قانون کلی و ساده می توان گفت که به ازای هر یک سانتی متری که سرتان را به سمت جلو خم می کنید، گردن، شانه ها، کمر و ستون فقرات باید حدود ۲ کیلوگرم وزن بیشتری را تحمل کنند. مثلاً کافی است شما برای نگاه کردن به صفحه گوشی تان سر تان را فقط به اندازه یک بند انگشت جلو بیاورید تا گردن تان مجبور شود وزن یک بچه سه چهار ماهه را تحمل کند. بطور مثال اگر شما سرتان را در زوایه 60 درجه قرار دهید ستون فقرات و گردن تان وزنی حدود 27 کیلوگرم را باید تحمل کند به عبارتی این فشار تقریبا حدود شش برابر وزن اصلی سر می شود. البته در مراحل ابتدایی این حرکت ناصحیح، عضلات فشار ابتدایی وزن سر را که رو به جلو خم شده را می گیرند و به طور طبیعی تداوم این روند باعث سفت شدن عضلات ناحیه گردن می شود و انقباض و اسپاسم های ناحیه گردن ایجاد می کند و این نخستین علامتی است که بیماران مبتلا به فتق دیسک گردن ناشی از استفاده غلط از گوشی همراه است که این وضعیت گردن و مشکلات ناشی از آن، آنقدر شایع است که پزشکان یک نام جداگانه به آن اختصاص داده اند و به آن مشکل «گردن پیامکی» می گویند. این بیماری به درد و ناراحتی ناشی از نگاه کردن به سمت پایین برای کار کردن با تکنولوژی های ارتباطی و سرگرمی (وسایل الکترونیکی) برای مدت طولانی گفته می شود. بیماری گردن پیامکی باعث ایجاد یک مشکل شایع دیگر می شود که به آن «جلو آمدگی سر» می گویند. جلو آمدگی سر به حالتی گفته می شود که موقعیت قرارگیری سر نسبت به شانه ها جلوتر از حالت طبیعی خود قرار دارد و این حالت میتواند برای فرد باقی بماند و فرم طبیعی بدن را تغییر بدهد. شيوع اختلالات اسكلتي-عضـلاني در سـندرم گـردن پيامكي، رابطه بسيار قوي بين حفظ وضعيت فلكشن ستون فقـرات گردني با از بين رفتن انحناي طبيعي ستون فقرات و افزايش تـنش در اطراف گردن وجود دارد. لازم به تأكيد است كه اين امر منجـربه علائم درد و ناراحتي در ستون فقرات گردني مـي شـود در سال 2018 ،اختلالات اسكلتي – عضلاني در سـندرمگردن پيامكي را مورد بررسي قرار دادند و گزارش كردنـد كـه در100درصد نمونه ها درد گردن و وضـعيت سـر بـه جلـو،در 95درصد نمونه ها درد كمر، در 90 درصد سـردرد و قـدرت گـرفتن ضعيف و در 32/59 درصد درد شانه وجود داشـت در بـين كاربران گوشي همراه، در مقايسـه بـا ديگـر منـاطق بـدن، بيشـترشكايتها از اختلال درگردن، شانه ها، انگشت شصت و انگشـتان دست گزارش شده است در همين راستا محققان  در سال 2015 ،شيوع درد در قسمتهـاي بـدن را بـه ترتيـب درگردن، شانه، آرنج، دست، انگشتان و مچ دسـت و كمـر گـزارش كردند.يك مطالعه مروري، عدم درمان سندرم گردن پيـامكي را عاملي جهت اختلالات اسكلتي-عضلاني جدي، ماننـد كـاهش انحناي ستون فقـرات، شـروع آرتـروز زودرس، تخريـب سـتون فقرات، عدم تقارن ستون فقرات، فشرده شدن ديسك بين مهرههـا، فتق ديسك، آسيبهاي عصبي عضلاني و حتي مشكلات دسـتگاه گوارش و كاهش ظرفيت حجم ريه عنوان مـيكنـد همچنـين استفاده بيش از حد از تلفـنهـاي همـراه؛ موجـب سـندرم تونـل كارپال، ايجاد درد در انگشت شصت و كـاهش قـدرت گـرفتن وعملكرد دستها ميشود، پزشکان درسال 2018 ،در يك مقاله مروري به بررسـي اخـتلالات اسـكلتي-عضلاني و درد در كاربران تلفن همراه پرداختند. آنها دريافتندفعاليت عضلات ذوزنقه فوقـاني، اكستنسـورهاي گـردن و سـتون فقرات، عضلات شانه و بازو هنگام استفاده از تلفن همراه افـزايش مييابد، افزايش فعاليت عضلات، ارتباط مستقيمي با خستگي آنها دارد. همچنين درد گردن، كاهش عملكـرد انگشـت شصـت، آسيبهاي ميكروسكوپي عضلات، ايجاد تغييراتي در تاندونهـا واعصاب در كاربران با استفاده بيش از حد از تلفن همراه گـزارش شد كه اگر مشکل گردن پیامکی و عدم رعایت حالت صحیح بدن ادامه پیدا کند و فکری برای آن نکنید، در نهایت به مشکلات دشوار تر  و ناخوشایند تری دچار می شوید که شاید دیگر درمان آنها چندان ساده نباشد بلکه بسیار طاقت فرسا و هزینه بر است بطور مثال بیرون زدگی دیسک، فرسایش ستون فقرات، آرتروز ستون فقرات، از بین رفتن انحنای ستون فقرات، آسیب به ریشه های عصبی، کاهش اکسیژن دریافتی، بی خوابی یا وقفه تنفسی در خواب.